За нас

Ен Про Консулт — Винаги близо до нашите клиенти!

Фирма “Ен Про Консулт 07″ ЕООД е най-новата фирма за дялово разпределение в София.  В най-кратки срокове успяхме да защитим изискванията на Министерство на енергетика и да получим Удостоверение за регистрация с рег. № Р-42/28.03.2016 г.

Екипът на „Ен Про Консулт” ЕООД е съставен от дългогодишни служители във всички подразделения на топлофикационния сектор.  „Ен Про Консулт 07” ЕООД е сформирана през 1997 г. и в настоящия момент се е утвърдила като коректен партньор към своите възложители и клиенти в сферата на централното топлоснабдяване.

В настоящия момент съвместно със „СИМЕНС” ЕООД и “ДАНФОС” имаме възможността да Ви предоставим най-добрите цени както на водомери за битова гореща вода, апартаментни топломери и индивидуални (радиаторни) разпределители, така и ексклузивните ни условия за услугата Топлинно счетоводство.

инж. Е. Николова — Управител

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ
Удостоверение за регистрация


Администратор на
лични данни


Пълна проектантска правоспособност


Координатор по безопасност и здраве в строителството


Оценяване на инвестиционните проекти и строителен надзор


Сертификат за проектант – инж. Екатерина Николова


Основни услуги, които предлагаме:
 • Пред проектно проучване за възможностите за присъединяване на сгради към съществуваща топлопреносна мрежа или изграждане на нова;
 • Окомплектоване на набор от документи, кореспонденция с „Топлофикация София” ЕАД и др. съпътстващи до издаване на становище за присъединяване и изходни данни за проектиране;
 • Проектиране – разработка на инвестиционни технически проекти в пълен обем съответстващи на нормативната база и изискванията на „Топлофикация София” ЕАД;
 • Съгласуване на инвестиционни проекти в експлоатационни дружества с мрежи на инженерната инфраструктура и др. административни институции  на територията на гр. София;
 • Оценка на съответствието на проектната документация по реда на Закон за устройство на територията от независим консултант;
 • Доставка на основни компоненти за изграждане на топлопроводи и абонатна станция;
 • Изпълнение на строително монтажни работи по присъединяване към топлопреносна мрежа и/или изграждане на нови топлопреносни съоръжения;
 • Строителен надзор по време на СМР до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съоръженията;
 • Окомплектоване на набор от документи, попълване на заявления за откриване на партиди, кореспонденция с „Топлофикация София” ЕАД и др. съпътстващи до ефективно подаване на топлоенергия към сградата;
 • Съвместно със „СИМЕНС” ЕООД и „ДАНФОС“ предоставяне на най-добрите цени на водомери за битова гореща вода и апартаментни топломери;
 • Предоставяне на услуга „Топлинно счетоводство”.
партньори
За всякакви въпроси и запитвания ние сме на ваше разположение.


Попитайте ни