Топломери

ТОПЛОМЕРИ

Прецизен отчет за хоризонтални отоплителни инсталации
toplomer siemens

Топломерите измерват количеството топлинна енергия, използвана от даден потребител по точен и коректен начин. Предлагат възможност за дистанционно отчитане.

Уредите се монтират лесно и сигурно при вече проектирана и изградена инсталация. Вертикалните щрангове преминават в общите части на сградата, а всеки индивидуален обект разполага с отделно отлонение. Имайте предвид, че уредите подлежат на последваща метрологична проверка на всеки 5 години.