Договори

Образец - договор с "ен про консулт 07" еоод

Договор за дялово разпределение на топлинна енергия между в сграда – етажна собственост

Анекс

Приложение 2 – ЦЕНОРАЗПИС на услугите включени в минималния пакет на услугата „Дялово разпределение на топлинната енергия”

Приложение 3.1 – ЦЕНОРАЗПИС на услугите, свързани с дяловото разпределение на топлинна енергия

Приложение 3.2 – ЦЕНОРАЗПИС за месечното отчитане и обработване на уредите за дялово разпределение