Абонатни станции

EvoFlat на Данфосс е цялостно решение за производство на битова гореща вода и отопление в апартаменти и многофамилни жилищни блокове, при което се използва децентрализирана отоплителна мрежа.

Абонатните станции се доставят с всички необходими компоненти и инсталирането им е бързо и лесно. Системата може да се захранва от всякакви видове топлинни източници – газови котли, топлофикация и ВЕИ.

Тези станции осигуряват отопление и битова гореща вода на проточен принцип, регулиране на диференциалното налягане в системата за отопление и БГВ с цялостно измерване на потреблението на енергия.

За потребителя това означава индивидуално управление на топлоснабдяването (отопление и топла вода), по-голям комфорт и възможност да контолира количеството енергия, която използва и плаща.

Flat station type Evoflat MSS international with mixing loop
Ползи за потребителите:
Комфорт

Максимален комфорт по всяко време

Настройки

Индивидуално настройване на температурата

Точност

Точно и надеждно измерване и отчитане от всеки апартамент

Ефективност

Висока енергийна ефективност

Икономични

Ниски общи разходи

Естетичност

Компактен монтаж - могат да се вграждат в стени, стълбищни клетки или шахти

Чистота

Няма опасност от развитие на бактерии в инсталацията

За всякакви въпроси и запитвания ние сме на ваше разположение.