Топлинно счетоводство с ежемесечен отчет

ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО С ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

Уредите за дялово разпределение могат да да бъдат отчитани ежемесечено чрез визуален и  дистанционен отчет. Клиентите, които се възползват от възможността за дистанционнен отчет не е необходимо да осигуряват достъп на отчетник ежемесечно.

Как се извършва отчитането на данните?

Отчитането на данните става отвън и дистационно. Това гарантира 100% отчет на топломерите и водомерите, с които разполага конкретния обект. Клиентите могат да бъдат сигурни, че ще получат коректна сметка, отговаряща на потреблението им. 

Клиентите на „ЕН ПРО КОНСУЛТ 07“ ЕООД могат да се уверят в предимствата на месечния отчет, като си монтират уреди, позволяващи дистанционно отчитане. Ето какво ще получите като потребители на услугата:

  • Коректна и реална сметка за отопление и топла вода всеки месец, без изравнителни сметки.
  • Удобство, тъй като данните се отчитат дистанционно и няма нужда да присъствате или осигурявате достъп до жилището си.
  • Месечна фактура, която включва Вашите разходи за отопление и топла вода,  които се начисляват в месечната фактура на Топлофикация.
  • Липсата на сметки, изчислени на база прогнозно потребление.
Как да преминем към месечен отчет?

За да се възползвате от позитивите на месечния отчет е необходимо съгласието на собствениците притежаващи 2/3 от идеалните части  в сградата, която обитавате. Съгласието трябва да бъде удостоверено в Протокол от общо събрание.

Друго условие  е да сключите анекс към договора с „ЕН ПРО КОНСУЛТ 07“ЕООД.

Бихте могли да преминете към месечен отчет по всяко време на отоплителния сезон. Промяната влиза в сила на следващия месец, след като  бъде подписан анекс с “ЕН ПРО КОНСУЛТ07″ЕООД.

Отчитането на уредите ще  бъде извършено дистанционно в края на всеки месец.