Топлинно счетоводство с годишен отчет

Топлинно счетоводство с годишен отчет

Всяка година след приключване на отоплителния сезон се извършва годишен отчет на уредите за дялово разпределение. В клиентския ни портал можете да проверите двете безплатни дати, в които „ЕН ПРО КОНСУЛТ 07″ЕООД извършва годишния отчет.

Разбира се, „ЕН ПРО КОНСУЛТ07″ЕООД извършва отчети и на допълнителни дати срещу заплащане. Може да проверите нашата ценова листа и да заявите отчет в удобна за вас дата.

Информация относно  дистанционен отчет на топломери и водомери

За максимална точност на измерените резултати е препоръчително да извършите контролен отчет на Вашите топломери и водомери. Данните, публикувани на клиентския портал трябва да се сравнят с тези, получени от контролния отчет.

Какво става, ако не осигурите достъп до Вашите уреди?

В случай, че на „ЕН ПРО КОНСУЛТ 07″ ЕООД не е осигурен достъп до топломерите или водомериете по време на датите за отчет, към изравнителната ви сметка ще бъде начислен максималния дял от използваната енергия в сградата, в която живеете. Може да заявите допълнителен извънреден отчет в срок до 3 месеца след получаване на изравнителната сметка от упълномощения представител на сградата. Сметките на всички клиенти в сградата претърпяват корекции след всеки допълнителен отчет.